„Manhattan Business” jest inicjatywą, której celem jest integracja środowisk biznesowych w Polsce i na świecie.

Magazyn adresowany jest do prezesów i managerów największych firm, a także do liderów środowisk naukowych, kulturalnych, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji turystycznych i mediów.

Mamy jeden cel - Integracja Biznesu.

www.manhattanbusiness.pl