Jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej transportem i logistyką. To biznesowy dwumiesięcznik skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

www.transport-manager.pl