Stena Line jest jednym z największych operatorów promowych na świecie. Posiada nowoczesną flotę 37 promów oraz rozległą siatkę połączeń składającą się z 22 linii promowych w Europie Północnej. Działalność Stena Line zorganizowana jest w trzech obszarach wyodrębnionych według położenia geograficznego: Skandynawia, Morze Irlandzkie oraz Morze Północne.

Poprzez ciągły rozwój produktów i usług, Stena Line uzyskała silną pozycję rynkową, a także znaczne udziały we wszystkich sektorach rynku.

www.StenaLine.pl